Pranešimai apie nesąžiningą elgesį

Pranešimai apie nesąžiningą elgesį:
1. Bendruomenės nariai gali pranešti apie nesąžiningą kažkurio vartotojo elgesį Sąžiningo žaidimo komitetui (FPC) - paspaudus "Pranešti apie nesąžiningą elgesį" nuorodą (Klubo aprašymo puslapis - Veiksmai)
2. Pranešimai nėra anoniminiai. Sąžiningo žaidimo komiteto nariai mato, kas pateikė pranešimą.
3. Komiteto priimti sprendimai yra neatšaukiami.
4. Vartotojai, pateikę pranešimą apie nesąžiningą elgesį, nėra informuojami apie galutinį sprendimą.
5. Jeigu jūsų netenkina komiteto darbas, visuomet galite pateikti pasiūlymų, kas turi būti laikoma sąžiningu ir kas nesąžiningu. Tačiau turite išlikti mandagūs. Nepamirškite, kad Sąžiningo žaidimo komiteto nariai yra bendruomenės savanoriai, kurie stengiasi padaryti šį žaidimą geresnį.
6. Jeigu nesate tikri dėl ko buvote perspėtas (arba nubaustas), rekomenduojame pasitarti su savo federacijos atstovu Sąžiningo žaidimo komitete. Jeigu tokio nėra, galite tiesiog parašyti kažkuriam iš komiteto narių.