Žaidėjo mainai

Informacija

Šiame puslapyje yra pateikta virtualaus žaidimo personažo informacija. Bet kokie sutapimai su realiais asmenimis (vardas, pavardė ir kiti duomenys) yra atsitiktiniai.

Fabijonas Piešina Veidas

flag Fabijonas Piešina

Data Siuntėjas Gavėjas Išėjo Atėjo Detaliau
19-10-06 21:29 KK JB rdp Fortunato Caruana (27 m.; 171 VK)
Domas Pakamanis (23 m.; 149 VK)
Fabijonas Piešina (21 m.; 134 VK)
Vladislovas Kuprėnas (23 m.; 168 VK)
Detaliau