Žaidėjo mainai

Fabijonas Piešina

Data Siuntėjas Gavėjas Išėjo Atėjo Detaliau
19-10-06 21:29 KK JB rdp Fortunato Caruana (27 m.; 171 VK)
Domas Pakamanis (23 m.; 149 VK)
Fabijonas Piešina (21 m.; 134 VK)
Vladislovas Kuprėnas (23 m.; 168 VK)
Detaliau