Statistika (World League.2.2)


! Minimalus žaistų rungtynių kiekis: 19.5
Statistika
Žaidėjas Komanda Šalis Rungtynių kiekis Bendras Vidurkis
1 Zhī lín Guān Wàng rén hòu gōng CN.png China 38 1178 31
2 Mažvydas Mekas BC Mieziai LT.png Lithuania 35 791 22.6
3 Joe Shilbayeh KK "Panevėžys" LB.png Lebanon 35 748 21.4
4 King Hēi woshishuiwozaina CN.png China 35 705 20.1
5 Jie Hu Longxia CN.png China 36 707 19.6
6 Lek Thonglao Las dos torres TH.png Thailand 35 677 19.3
7 Takenori Akagi SHOHOKU CN.png China 34 649 19.1
8 Zhang Cun ZETA Cat CN.png China 36 684 19
9 Otto Tirgotājs Trading Company LV.png Latvia 35 664 19
10 Theodoros Kouklakis Sin city GR.png Greece 34 639 18.8
11 Dui Yu Mèng huàn lán qiú duì CN.png China 38 705 18.6
12 Cun Du Cháng qī bù zài xiàn CN.png China 35 644 18.4
13 Chuo Zhou Pàng pàng xiá Jump CN.png China 34 621 18.3
14 chong zhou Mèng huàn lán qiú duì CN.png China 38 677 17.8
15 Gua Gua ZETA Cat CN.png China 36 626 17.4
16 Kajetonas Kurminas SHOHOKU LT.png Lithuania 34 592 17.4
17 Elk Mitford Briedžiai ZW.png Zimbabwe 34 575 16.9
18 Aswad Al-Masri Olala Parker JO.png Jordan 34 566 16.6
19 Jing Su Mó yá chī nǐ ròu CN.png China 35 578 16.5
20 Gilles Guillot Trading Company FR.png France 35 574 16.4
21 Wa Di Mèng huàn lán qiú duì CN.png China 38 620 16.3
22 Virgilijus Pajuodis BC Traktorius LT.png Lithuania 35 568 16.2
23 Sigitas Stabingis Magnificent Maniacs LT.png Lithuania 36 576 16
24 Ruo Ling Pepito Monster's CN.png China 36 570 15.8
25 Vilnis Bankovskis VEF Rīga LV.png Latvia 35 536 15.3
26 Zhu He Pàng pàng xiá Jump CN.png China 34 514 15.1
27 Euro Spano neroverde IT.png Italy 34 512 15.1
28 Francis Schwartz St remy FR.png France 36 538 14.9
29 Mindaugas Benušis Virtuozai LT.png Lithuania 35 518 14.8
30 Kristoforas Jankauskas BC Mieziai LT.png Lithuania 35 518 14.8