Papiles "Papile"

BasketPulse
球员
No. 球员 年龄 身高 RT 位置 身体 防守 进攻 投篮 分钟 得分 比赛 1% 2% 3% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
D. Raila 27 191 51 SG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Kempinas 28 204 58 SF 3 2 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Č. Pipynė 23 211 61 C 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Puknys 28 198 52 PG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Normanas 24 190 58 SG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Matačiūnas 28 183 61 SG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Rėkus 25 198 51 PG 2 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Lydekaitis 28 206 54 PF 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
! 球员统计页面显示的是球员在正式比赛中的统计数据
教练
球员 年龄 RT 训练 战术
A. Baciliunas [主教练] 44 31 3 2