Papiles "Papile"

BasketVoice
球员
No. 球员 年龄 身高 RT 位置 身体 防守 进攻 投篮 分钟 得分 比赛 1% 2% 3% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
V. Abrečas 28 207 60 PF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Kudaba 27 180 58 SG 3 3 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Gineika 26 183 47 PG 2 3 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Lydekaitis 24 206 54 PF 3 3 4 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Juzonis 27 213 51 PF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Daugela retired 29 199 49 SG 3 3 2 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Labinis 27 199 53 SG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
! 球员统计页面显示的是球员在正式比赛中的统计数据
教练
球员 年龄 RT 训练 战术