Monkey

Games.lt Krepšinis Tau
头像 (未知)
分: 15,6
头像 (未知)
篮板: 6,8
头像 (未知)
助攻: 5,6
球员
No. 球员 年龄 身高 RT 位置 身体 防守 进攻 投篮 分钟 得分 比赛 1% 2% 3% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
1 E. Damphousse 28 189 321 PG 6 6 12 4 22 1 49 84% 8% 4% 1 5.4 5.1 1.6 1.6 2.3 0.1 9
2 A. Celmiņš 29 204 313 SF 11 8 6 7 24 9 49 82% 11% 43% 3 0.8 1 0.9 1.3 4.2 1 6
3 A. Sultana 球队不想交易这名球员 24 208 262 PF 9 5 6 8 21 10 49 64% 26% 43% 2 0.5 0 1.5 1.1 3.3 0.4 3
4 A. Pavārs 34 208 340 PF 11 7 8 6 21 10 15 81% 44% 0% 4 0.9 0.1 1.1 4 0.9 0.9 13
5 Z. Menulinskas 球队不想交易这名球员 26 216 332 C 11 9 6 6 25 14 49 71% 58% 0% 7 0.6 0.2 2.3 4 1.7 1.3 18
6 S. Marsas 25 189 300 PG 6 6 12 5 18 0 48 73% 16% 4% 1 4.3 3 1.4 0.9 3 0 4
7 A. Nasvytis 28 199 289 SG 11 6 8 6 19 7 47 70% 13% 44% 2 1.1 0.1 1 1.1 1.9 0.6 5
8 E. Checcacci 26 211 298 PF 10 10 7 8 20 3 49 62% 46% 16% 3 0.9 1.5 2.4 1.1 2.2 0.3 2
9 D. Gaučius 30 209 337 C 11 8 7 9 24 15 49 75% 63% 35% 5 1.2 1.4 1.8 3.2 1.4 0.8 17
10 S. Urs 球队不想交易这名球员 23 214 281 C 9 7 7 7 17 8 44 76% 54% 0% 3 0.5 0.3 2.9 1.7 0.3 0.6 6
球队总计 71.8 49 74% 50% 38% 28.2 15.7 12.9 16.3 17.5 20.6 5.5 75.9
对手 70.4 49 73% 45% 35% 29.8 14.1 14.4 17.5 16.3 19.3 3.6 66.8
! 球员统计页面显示的是球员在正式比赛中的统计数据
教练
球员 年龄 RT 训练 战术
R. Cardenas retired[主教练] 72 299 11 10
N. Matkelis 70 85 5 2