Svyturys

Life is beautiful
球员
No. 球员 年龄 身高 RT 位置 身体 防守 进攻 投篮 分钟 得分 比赛 1% 2% 3% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
D. Mantautas 28 197 60 PG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Klevas 27 183 60 SG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
N. Rūtelė retired 29 177 47 PG 3 2 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Pakriaušis 27 192 61 SG 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Kukenis 28 203 58 SF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Povilauskas 27 209 46 PF 2 2 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Žiulys 26 209 55 PF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
! 球员统计页面显示的是球员在正式比赛中的统计数据
教练
球员 年龄 RT 训练 战术