Svyturys

BasketVoice
球员
No. 球员 年龄 身高 RT 位置 身体 防守 进攻 投篮 分钟 得分 比赛 1% 2% 3% 篮板 助攻 抢断 犯规 被犯 失误 盖帽 评分
Š. Patiejūnas 24 195 47 SG 3 2 2 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Petrašiūnas 27 205 61 SF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Volkus 26 178 61 PG 3 3 4 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Žiulys retired 29 209 55 PF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Kėvišas 23 205 56 SF 3 3 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Lipnius 26 207 50 PF 2 2 3 4 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Eidintas 24 200 59 SG 2 2 3 5 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Miežėnas 28 184 53 PG 3 3 3 3 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
! 球员统计页面显示的是球员在正式比赛中的统计数据
教练
球员 年龄 RT 训练 战术
M. Resineye [主教练] 40 22 2 3